• ssh_slide

O nas

scriptaCzasopismo zostało założone w 1993 roku jako "Słupskie Studia Historyczne". w 2015 r. zmieniło nazwę na "Scripta Historica". Czasopismo jest rocznikiem poświeconym historii Polski i powszechnej wszystkich epok. Wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Publikujemy artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje, omówienia, sprawozdania w językach polskim, angielskim lub rosyjskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty oryginalne, nigdzie nie publikowane.

Każdy tekst naukowy zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim. Wszystkie teksty naukowe muszą zawierać bibliografię zapisaną łacińskimi literami. Prosimy o dostarczenie na pół strony streszczenia w języku polskim (lub języku tekstu artykułu), zostanie ono przetłumaczone przez Redakcję na język angielski. Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów, ani opłat za opublikowanie swoich tekstów. Artykuły są wydawane w tradycyjnej postaci (papierowej) oraz są dostępne za darmo na stronach internetowych czasopisma.

Teksty do numeru 28 (2022) przyjmujemy do końca kwietnia 2022 r.

Kontakt

Instytut Historii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a
adres strony WWW: www.ssh.apsl.edu.pl

tel. 59 840 53 24
e-mail: ih@apsl.edu.pl

 

Dostępność strony

Aktualny numer

 

scripta 

ISSN: 2391-5153
archiwalny ISSN: 1641-9650