O nas

scriptaCzasopismo zostało założone w 1993 roku jako "Słupskie Studia Historyczne". w 2015 r. zmieniło nazwę na "Scripta Historika". Czasopismo jest rocznikiem poświeconym historii Polski i powszechnej wszystkich epok. Wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Publikujemyartykuły naikowe, materiały źródlłowe, recenzje, omówienia, sprawozdania w językach polskim, angielskim lub rosyjskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty oryginalne, nigdzie nie publikowane.

Każdy tekst naukowy zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim. Wszystkie teksty naukowe muszą zawierać bibliografię zapisaną łacińskimi literami. Prosimy o dostarczenie na poł strony streszczenia w języku poilskim (lub języku tekstu artykułu), zostanie ono przetłumaczone przez Redakcję na język angielksi. Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów, ani opłat za opublikowanie swoich tekstów. Artykuły sa wydawane w tradycyjnej postaci (papierowej) oraz są dostepne za darmo na stronach internetowych czasopisma.

Teksty do numeru 28 (2022) przyjmujemy do końca kwietnia 2022 r.