• ssh_slide

Cele i zakres

W czasopiśmie SCRIPTA HISTORICA publikowane są teksty dotyczące historii Polski i powszechnej na przestrzeni wszystkich epok. Teksty z innych dyscyplin, aniżeli historia nie są akceptowane.

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych, doktorantów oraz osoby posiadające stopnie i tytuły naukowe.

Można przesyłać teksty w językach polskim, angielskim, rosyjskim. Przyjmujemy artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje, polemiki oraz materiały sprawozdawcze. Każdy tekst naukowy musi zawierać tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku angielskim. Wszystkie teksty naukowe muszą zawierać bibliografię zapisaną łacińskimi literami. Prosimy również o dostarczenie na pół strony streszczenia w języku polskim (zostanie ono przetłumaczone na język angielski).

Kontakt

Instytut Historii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a
adres strony WWW: www.ssh.apsl.edu.pl

tel. 59 840 53 24
e-mail: ih@apsl.edu.pl

 

Dostępność strony

Aktualny numer

 

scripta 

ISSN: 2391-5153
archiwalny ISSN: 1641-9650