Cele i zakres

W czasopiśmie SCRIPTA HISTORICA publikowane są teksty dotyczące historii Polski i powszechnej na przestrzeni wszystkich epok. Teksty z innych dyscyplin, aniżeli historia nie są akceptowane.

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych, doktorantów oraz osoby posiadające stopnie i tytuły naukowe.

Można przesyłać teksty w językach polskim, angielskim, rosyjskim. Przyjmujemy artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje, polemiki oraz materiały sprawozdawcze. Każdy tekst naukowy musi zawierać tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku angielskim. Wszystkie teksty naukowe muszą zawierać bibliografię zapisaną łacińskimi literami. Prosimy również o dostarczenie na pół strony streszczenia w języku polskim (zostanie ono przetłumaczone na język angielski).

Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów