Recenzenci

 

Recenzenci współpracujący 2018:

Andrzej Andrusiewicz (URz)
Jacek Banaszkiewicz (PAN)
Mariusz Bartnicki (UMCS)
Olga Bertelsen (European University Institute in Florence, Włochy)
Jerzy Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Jan Jacek Bruski (UJ)
Robert Bubczyk (UMCS)
Agnieszka Gut (USz)
Paweł Jaworski (UWr)
Piotr Kołakowski (AP)
Wołodymyr Komar (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina)
Andrzej Krzak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im J. Długosza w Częstochowie)
Hiroaki Kuromiya (Indiana University, USA)
Krzysztof Latawiec (UMCS)
Michael Meyer (University of Pittsburgh, USA)
Jan Pisuliński (URz)
Stanisław Rosik (UWr)
Tomasz Schramm (UAM w Poznaniu)
Myroslav Shkandrij (University of Manitoba w Winnipeg, Kanada)
Robert Skobelski (UZ)
Arkadiusz Słabig (AP)
Michal Šmigel’ (Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystricy, Słowacja)
Marek Smoliński (UG)
Bolesław Sprengel (UMK w Toruniu)
Jurij Szapował (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina)
Błażej Śliwiński (UG)
Ryszard Techman (Archiwum Straży Granicznej)
Henryk Walczak (USz)
Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dominik Zamiatała (UKSW)

Recenzenci współpracujący 2017:

Andrzej Andrusiewicz (URz)
Marceli Antoniewicz (AJD)
Małgorzata Dąbrowska (UŁ)
Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
Igor Hałagida (UG)
Marek Jabłonowski (UW)
Michał Jarnecki (UAM) Anna Jaroszyńska-Kirchman (Eastern Connecticut State University, USA)
Piotr Kołakowski (AP)
Wojciech Kriegseisen (PAN)
Hiroaki Kuromiya (Indiana University, USA)
Krzysztof Latawiec (UMCS)
Jurij Makar (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza, Ukraina)
Adam Makowski (USz)
Michael Meyer (University of Pittsburgh, USA)
Jiří Moskala (Andrews University, USA)
Zenon Romanow (AP)
Marek Smoliński (UG) Sobiesław Szybkowski (UG)
Błażej Śliwiński (UG)
Ryszard Techman (Archiwum Straży Granicznej)
Agnieszka Teterycz-Puzio (AP)
Tadeusz Wolsza (PAN)
Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Randall W. Younker (Andrews University, USA)

Recenzenci współpracujący 2016:

Zviad Abashidze (Tbilisi State University)
Andrzej Aksamitowski (USz)
Patrice Dabrowski (Universität Wien)
Lyudmila Grynevich (Naukowo-Badawcze i Edukacyjne Centrum Poznania Hołodomoru w Kijowie)
Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
Igor Hałagida (UG)
Jerzy Hauziński (AP)
Maciej Jońca (KUL)
Jan Kieniewicz (UW)
Piotr Kołakowski (AP)
Hiroaki Kuromiya (Indiana University)
Robert Kuśnierz (AP)
Adam Makowski (USz)
Marek Radoch (UWM)
Yuri Shapoval (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie)
Wojciech Skóra (AP)
Dariusz Słapek (UMCS)
Jerzy Strzelczyk (UAM)
Jan Tęgowski (UwB)
Edward Włodarczyk (USz)
Tadeusz Wolsza (PAN)
Roman Wysocki (UMCS)

Recenzenci współpracujący 2015:

Olga Bertelsen (Columbia University)
Józef Borzyszkowski (UG)
Andrzej Chwalba (UJ)
Marian Drozdowski (AP Słupsk)
Bohdan Halczak (UZ)
Igor Hałagida (UG)
Hassan Jamsheer (WSM Warszawa)
Maciej Jońca (KUL)
Jadwiga Kiwerska (Instytut Zachodni)
Jacek Knopek (Politechnika Koszalińska)
Piotr Kołakowski (AP Słupsk)
Tadeusz Kotłowski (UAM)
Hanna Kóčka-Krenz (UAM)
Hiroaki Kuromiya (Indiana University)
Piotr Majer (UWM)
Marian Mroczko (AMW Gdynia)
Wojciech Mruk (UJ)
Krzysztof Pietkiewicz (UAM)
Marek Radoch (UWM)
Bogdan Rok (UWr)
Roman Serbyn (Université de Montréal)
Myroslav Shkandrij (University of Manitoba)
Dariusz Słapek (UMCS)
Marek Smoliński (UG)
Jacek Sobczak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa)
Jarosław Syrnyk (UWr)
Sobiesław Szybkowski (UG)
ks. Józef Szymański (Turek)
Jan Tęgowski (UwB)
Roman Wysocki (UMCS)

Recenzenci współpracujący 2014:

prof. dr hab. Henryk Ćwięk
dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd
prof. dr hab. Janusz Faryś
dr hab. prof. nadzw. Igor Hałagida
prof. dr hab. Wojciech Iwańczak
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
prof. dr hab. Elżbieta Kościk
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
prof. dr hab. Marian Mroczko
prof. dr hab. Wiesław Olszewski
prof. dr hab. Czesław Partacz
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
prof. dr hab. Regina Renz
prof. dr hab. Henryk Stroński
prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk
prof. dr hab. Witold Szulc
prof. dr hab. Andrzej Szwarc
prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski
prof. dr hab. Mieczysław Tanty
prof. dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio
prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz
dr hab. prof. nadzw. Monika Zytke

Recenzenci 2013:

Christina Bialek-Butkiewicz
prof. dr Hans Jürgen Bömelburg
prof. dr hab. Józef Dobosz
prof. dr hab. Janusz Faryś
prof. dr hab. Radosław Gaziński
dr hab. prof. UZ Bohdan Halczak
prof. dr hab. Igor Hałagida
prof. dr hab. Adam Koseski
prof. dr hab. Robert Majzner
prof. dr hab. David Malcom
prof. dr hab. Marian Mroczko
prof. dr hab. Zenon Romanow
prof. dr hab. Liliana Sikorska
prof. dr hab. Wojciech Skóra
dr Philip Earl Stelle
prof. dr hab. Jerzy Trzoska
prof. Dimitar L. Tulekov
Iain Twitchett
prof. dr hab. Bohdan Wachowiak

Recenzenci 2012:

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
prof. dr hab. Tadeusz Czekalski
prof. dr hab. Józef Dobosz
prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała
prof. dr hab. Andrzej Groth
prof. dr hab. Igor Hałagida
prof. dr hab. Jacek Knopek
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
prof. dr hab. Gabriela Majewska
prof. dr hab. Marian Mroczko
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
prof. dr hab. Wiesław Olszewski
prof. dr hab. Czesław Osękowski
prof. dr hab. Bernard Piotrowski
prof. dr hab. Zenon Romanow
prof. dr hab. Marek Smoliński
prof. dr hab. Witold Szulc
prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski
prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak
prof. dr hab. Wiesław Wróblewski
dr hab. Michał Zwierzykowski

Recenzenci 2011:

prof.dr hab. Andrzej Chwalba
dr hab. AP Roman Drozd
prof. dr hab. Andrzej Groth
prof. dr hab Jerzy Hauziński
prof. dr hab. Hassan Jomsheer
prof. dr hab. Urszula Kęsikowa
prof. dr hab. Marian Mroczko
prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński
dr hab. prof. UG Maciej Szczurowski
dr hab. prof. UG Sobiesław Szybkowski
prof. dr hab. Wiesław Wróblewski

Recenzenci 2010:

dr hab. prof. AP Roman Drozd
prof. dr hab. Jerzy Hauziński
dr hab. prof. UG Franciszek Nowiński
prof. dr hab. Andrzej Papłoński
dr hab. prof. AP Wojciech Skóra
dr hab. prof. AP Barbara Popielas-Szultka
dr hab. prof. UG Maciej Szczurowski
prof. dr hab. Waldemar Żebrowski