Komitet redakcyjny

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego:

Robert Kuśnierz

Sekretarze:

Wojciech Bejda (AP w Słupsku)

Marek Bednarz (AP w Słupsku)

Członkowie:

Jerzy Hauziński, AP w Słupsku

Piotr Kołakowski, AP w Słupsku

Wojciech Skóra, AP w Słupsku

Jarosław Sochacki, AP w Słupsku

Ks. Józef Szymański, AP w Słupsku

Agnieszka Teterycz-Puzio, AP w Słupsku