• ssh_slide

Scripta Historica Nr 22/2016

Spis treści

 

ARTYKUŁY

WOJCIECH BEJDA - Oligarchiczny bunt Korego przeciw Mojżeszowi w ujęciu Józefa Flawiusza

MARIUSZ SAMP - Czy kampania 1017 roku była pokazem geniuszu dowódczego Bolesława Chrobrego?

KS. JÓZEF SZYMAŃSKI - Początki polskojęzycznej prasy katolickiej w Stanach Zjednoczonych (do roku 1890)

KACPER PENCARSKI - Kształtowanie, zabezpieczanie i udostępnianie akt magistrackich rejencji koszalińskiej przez pruskie Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1831-1945

MARIUSZ BORYSIEWICZ - History and historiography of the Polish diaspora in Harbin, 1898-1949

HENRYK ZDZISŁAW FIGURA - Zebrania kontrolne w latach 1918-1939. Cel zebrań oraz ich miejsce w systemie obowiązków na rzecz obronności kraju

JACEK GOCLON - Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V-15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku

ЮРИЙ ШАПОВАЛ - Механизм информационной деятельности ГПУ – НКВД на примере дела-формулярaакадемика М. Грушевского

DARIUSZ WIERZCHOŚ, MICHAŁ PRZYBOROWSKI - Anarchizm polski w latach 1918-1926. Na drodze do utworzenia Anarchistycznej Federacji Polski

ROMAN WYSOCKI - Kwestia Wielkiego Głodu w działalności propagandowej Biura Ukraińskiego w Londynie w latach 1932-1933

ROBERT KUŚNIERZ - Kołchozowa rzeczywistość na Ukrainie po Wielkim Głodzie

DOROTA TOMASZEWSKA - Zarys dziejów Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w latach 1982-1989 w województwie słupskim

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

WOJCIECH BEJDA - Martin M. Winkler, Arminius the Liberator. Myth and Ideology, Oxford University Press 2016, ss. XXIV+356

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO -  Marcin Henryk Gapski, Koń w kulturze polskiego średniowiecza. Wierzchowce na ścieżkach wyobraźni, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 186

ROBERT KUŚNIERZ - Dzieci operacji polskiej mówią. 45 relacji świadków sowieckiego ludobójstwa z lat 1937-1938, oprac. Tomasz Sommer, (Seria: Biblioteka Wolności), 3S Media, Warszawa 2013, ss. 224

SZYMON SMENTEK -  II Słupski Festiwal Historyczny (6-7 maja 2016 roku)

MAŁGORZATA ŚLIŻ-MARCINIEC - Equine Cultures in Transition: Human-horse relationship in theory and practice: changing concepts of interaction and ethics, Sztokholm 27-29 października 2016 r.

Publish modules to the "offcanvs" position.