Scripta Historica Nr 24/2018

 

Spis treści

BARTŁOMIEJ KILLICH Stosunki Romana halicko-włodzimierskiego z książętami polskimi (1182-1205)

BARBARA POPIELAS-SZULTKA Lokacja Sławna na prawie lubeckim

ЮРИЙ ПОЛИЩУК Политика российского царизма в сфере еврейского образования на территории правобережной Украины (конец ХVIII-середина XIX века)

JAKUB POTULSKI Michaił Sperański i Nikołaj Karamzin – dwie wizje rozwoju państwowości rosyjskiej za rządów Aleksandra I

MARIUSZ BORYSIEWICZ A Brief History of Ukrainian Diaspora in Manchuria, 1898-1945

JACEK JERSCHINA Model Policji Państwowej ukształtowany w pierwszym dziesięcioleciu istnienia II Rzeczypospolitej

MICHAŁ JARNECKI Elita polityczna Pierwszej Republiki Czechosłowackiej 1918-1938

DARIUSZ RODZIEWICZ Możliwości i granice wykorzystania doświadczeń historycznych polskiego modelu edukacji obronnej z lat 1919-1939

PIOTR KOŁAKOWSKI Marynarka wojenna III Rzeszy w świetle informacji polskiego wywiadu wojskowego

JACEK GOCLON Działalność Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego na stanowisku premiera rządu (13 X 1935-15 V 1936)

JANUSZ CZECHOWSKI Fińsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1917-1939 (do wojny zimowej) z perspektywy polskiej

ROMAN DROZD Problem własności byłej katedry greckokatolickiej w Przemyślu w latach 1946-1996

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

WOJCIECH KRASUCKI Sportowy pontiac na Helu – wspomnienia Eugeniusza Maciejewskiego z obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.

RECENZJE * OMÓWIENIA

JACEK GOCLON Marian M. Drozdowski, O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. Z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków-Warszawa 2018, ss. 306

MIECZYSŁAW SAMBORSKI Jeszcze raz o sotni Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki”. A. Bacic-Saliszewska, Struktura organizacyjna sotni UPA Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki” (1945-1947), „Scripta Historica” 2017, nr 23, s. 215-229

ALINA BACIC-SALISZEWSKA Kilka uwag do recenzji Mieczysława Samborskiego

SZYMON SMENTEK IV Słupski Festiwal Historyczny (10-12 maja 2018)