• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 1/1993

ARTYKUŁY

TADEUSZ MALINOWSKI - Wczesnośredniowieczne hetki czy wirujące kostki

JAN ILUK - "De sepulcris violatis" w tradycji chrześcijańskiej późnego Cesarstwa Rzymskiego

JÓZEF SPORS - Kwestia datowania lokacji trzynastowiecznego miasta na prawie lubeckim w Słupsku

BARBARA POPIELAS-SZULTKA - Próba lokacji kościoła św. Maurycego w Słupsku

MARZENA GŁODEK - "Chevalerie de la Passion" Filipa de Mezieres na tle dewocyjności późnego średniowiecza

JACEK HEIDENREICH - Początki reformacji i tumult religijny w Słupsku w latach 1521-1525

MARIAN MROCZKO - "Zielony Sztandar" wobec Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w latach 1931-1939

ZBIGNIEW MACHALIŃSKI - Rola wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w kształtowaniu zaczątków polskiej polityki morskiej u progu II Rzeczypospolitej

STANISŁAW ŁACH - Przemysł słupski w latach 1945-1949 

ANDRZEJ GROTH - Kristian Rosteuscher (1620-1681) profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku

 

RECNEZJE * OMÓWIENIA

TADEUSZ MALINOWSKI - Ellen Hickmann, Musik aus dem Altertum der Neuen Welt. Frankfurt am Main—Bern-New York-Paris 1990

STANISŁAW ŁACH - Tadeusz Kisielewski, Piłsudski, Sikorski . . . Mikołajczyk. Warszawa 1991. s.165

STANISŁAW ŁACH - Działalność naukowa Instytut Historii i Politologii WSP w Słupsku

WOJCIECH COBLEWSKI, KRZYSZTOF STASIAK - Działalność KNH przy WSP w Słupsku w latach 1990-1992

JÓZEF LINDMAJER - Józef Franciszek Spors 13 VIII 1941-13 VI 1992

 

Publish modules to the "offcanvs" position.