• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 10/2003

ARTYKUŁY

MARZENA GŁODEK - Rzeczywisty i symboliczny obraz średniowiecznego Rzymu w "Mirabilia Urbis Romae"

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Postawa przedstawicieli elity mazowieckiej i małopolskiej wobec polityki Konrada Mazowieckiego

MONIKA STACHOWIAK - Działalność Cosmo de Torresa na urzędzie kardynała protektora Polski przy stolicy apostolskiej w latach 1623-1631

MONIKA JANKIEWICZ-BRZOSTOWSKA - August Lasczky - malarz statków bałtyckich

ANDRZEJ MICHALSKI - Ochrona kompleksów leśnych na terenie "księstwa klewańskiego" książąt czartoryskich w latach 1701-1744

ANNA ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA - Nowe znaczenia kobiecych ról społecznych w XVIII stuleciu

ANDRZEJ CZARNIK - Pomorska twórczość Karla Schmidta-Rottluffa

TADEUSZ KMIECIK - Węzłowe problemy wykorzystania lotnictwa w przyszłej wojnie w polskiej myśli lotniczej lat 1919-1939 

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - Współdziałanie oddziału II sztabu naczelnego wodza z Secret Intelligence Service w okresie II wojny światowej

JERZY ROMANOWICZ - Szkolenie w wydziale Marynarki Wojennej "Alfa" Komendy Głównej Armii Krajowej

ROMAN DROZD - Polityka narodowościowa w Polsce w latach 1944-1947

MAŁGORZATA MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK - Kaszubi-Słowińcy w świetle publicystyki polskiej z lat 1945-1959

PIOTR WENSIERSKI - Poszerzenie Unii Europejskiej : proces akcesji Polski

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

MARZENA GŁODEK - Giovanni Rucellai o piękności i starożytnych budowlach Rzymu

JERZY HAUZIŃSKI - Feudalizm indyjsko-muzułmański w średniowieczu : teksty źródłowe 

WOJCIECH SKÓRA - Słupsk jako "ośrodek antypolskich działań" na Pomorzu Zachodnim w 1921 roku

TADEUSZ KMIECIK - Problemy organizacji najwyższych władz wojskowych w okresie międzywojennym

JERZY ROMANOWICZ - Zgrupowanie "Chrobry II" w powstaniu warszawskim

ZENON ROMANOW - Memoriał Polaków z powiatu złotowskiego z 18 września 1945 roku

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

PIOTR KURLENDA - Andrzej F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, ss. 278

BEATA CYGAN - Mirko D. Grmek, Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej (Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale, Éditions Payot & Rivages, I wyd. – 1983, II wyd. – 1994), I wyd. polskie – Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002, ss. 450, nlb 7

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Mariusz Dworsatschek, Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, ss. 152, 2 nlb

STANISŁAW ŁACH - Roman Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989, Wyd. „Tyrsa”, Warszawa 2001, ss. 380 

Publish modules to the "offcanvs" position.