• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 13/2007

ARTYKUŁY

ANDRZEJ ROSSA -  Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel

ANDRZEJ ROSSA - Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika

LECH WYSZCZELSKI - Powstanie i rozwój Wojska Polskiego w latach 1918-1921

ANDRZEJ ROSSA - Wybory parlamentarne w 1935 roku w Wielkopolsce w świetle prasy wielkopolskiej i sprawozdań wojewody poznańskiego

MICHAŁ REZIECKI - 5 Brygada Saperów - działania bojowe w Warszawie i na przyczółku modlińskim

ADOLF STACHULA - Lotnictwo myśliwskie Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 1947-1989

JAROSŁAW TULISZKA - Historyczno-prawne aspekty powstania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

IRENEUSZ BIENIECKI - Samoloty i śmigłowce Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1958-1991

DONATA ROSSA-KILIAN - Nowy wymiar współpracy bałtyckiej - zapobieganie konfliktom i pokojowe współistnienie państw a polska polityka zagraniczna

ANDRZEJ DRZEWIECKI - Apolityczność wojska - kilka refleksji w ujęciu historycznym

EDMUND BURZYŃSKI - Templariusze na Śląsku : komandoria w Oleśnicy Małej

IDALIA SMOCZYK-JACKOWIAK - Reminiscencje antyczne w utworze Waltera Mapa "De nugis curialium"

SŁAWOMIR MARCHEL - Ze studiów nad karierą Pawła Włodkowica : okres po soborze w Konstancji, 1419-1436

ANDRZEJ GROTH - Port w Królewcu - jego funkcje i zaplecze w XVI-XVIII wieku

JÓZEF LINDMAJER - Z wybranych zagadnień służby zdrowia w Darłowie w XIX wieku

DAMIAN WTULICH - Od umowy poczdamskiej do Jeny : stosunki prusko-francuskie w świetle doniesień "Gazety Południowo-Pruskiej" 1805-1806

MAGDALENA LINDMAJER - Rozumienie państwa i narodu w polskiej myśli historycznej i społeczno-politycznej w latach 1780-1890 : wprowadzenie do problematyki (cz. 2)

PIOTR KOŁAKOWSKI - Kwestia ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1935

ANDRZEJ CZARNIK - Prasa hitlerowska w podbitej Europie 1938-1945

KAZIMIERZ ŁASTAWSKI - Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej

DAMIAN WTULICH - Raport Horacego François Sébastianiego z misji po krajach Imperium Osmańskiego w 1802 roku

TADEUSZ KMIECIK - Niemieckie organizacje paramilitarne po I wojnie światowej

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PIOTR KOŁAKOWSKI - Czeskie działania sabotażowo-dywersyjne przeciwko Polsce jesienią 1938 roku

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

KAROL TOEPLITZ - Günther Schulz, Gisela-A. Schröder, Timm C. Richter, Bolschewistische Herrschaft und Orthodoxe Kirche in Russland. Das Landeskonzil 1917/1918. Quellen und Analysen1. Lit Verlag Münster 2005, ss. 802

MAGDALENA LINDMAJER - Joanna Pisulińska, Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795- -1914). Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, ss. 299

JERZY ROMANOWICZ - Witold Stanisław Domański, Z koroną i bez. Wspomnienia artylerzysty, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków [2004], ss. 140

WOJCIECH WRÓBLEWSKI - Francis Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, przekład Jacek Serwański, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, ss. 160 [Tytuł oryginału: State-Building. Governance and World Order in the 21st Century] 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.