• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 12/2006

ARTYKUŁY

JAN ILUK - Chrześcijańska i żydowska politeja w późnorzymskim państwie (IV-V wiek)

ANDRZEJ ŻUROWSKI - Przedstawienia szekspirowskie w XVII i XVIII wieku na ówczesnych i dzisiejszych ziemiach polskich

ANDRZEJ GROTH - Małe miasta pomorskie w 1777 roku

MAGDALENA LINDMAJER - Pojęcie państwa i narodu w polskiej myśli historycznej i społeczno-politycznej w latach 1780-1890 : wprowadzenie do problematyki (cz. 1)

TADEUSZ M. KLUPCZYŃSKI - Działania wojsk brytyjskich przeciwko 1. Korpusowi Obserwacyjnemu Girondy generała Junota w Portugalii, 1-31 sierpnia 1808 roku

MARIAN MROCZKO - Upowszechnianie problematyki zachodniej w polskich badaniach naukowych (1918-1939)

ARKADIUSZ SŁABIG - Wielkopolskie formacje bezpieczeństwa publicznego w latach 1918-1920

TADEUSZ KMIECIK - Polska i Litwa na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku : wybrane problemy

BOGDAN ZALEWSKI - Poglądy głównych ośrodków politycznych w kraju i na emigracji w czasie II wojny światowej w sprawie dostępu Polski do morza

DONATA ROSSA-KILIAN - Integracja europejska na przestrzeni wieków

PIOTR WENSIERSKI - Opinie o procesie integracji europejskiej : wyniki badań

MARZENA GŁODEK - Kampania polityczna Cola Di Rienzo (Rienzi) w 1347 roku w świetle relacji Kroniki Anonimo Romano

TADEUSZ KMIECIK - Zastrzeżenia senatu Stanów Zjednoczonych dotyczące traktatu pokojowego z 1919 roku

JERZY ROMANOWICZ - Problemy elektrotechniczne polskiej floty wojennej w świetle raportu z 1923 roku

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

ARKADIUSZ SŁABIG - "Przybysze" : dokumenty do dziejów uchodźców politycznych z Grecji w zbiorach Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

ZOFIA JANINA SPRYS - Tomasz Pawelec, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, Katowice 2004, ss. 360

MARIA BARBARA TOPOLSKA - The Polish Cultural & Scientifique Heritage at the Dawn of Third Millennium, collective work, ed. by Committee chaired by Edward Szczepanik, Polska Fundacja Kulturalna, [tłum. na j. ang. K. i M. Brodzińscy], London 2003, ss. 738, 31 ilustr., 38 s. indeks, zest. M. Brodzińska

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Józef Dobosz, Monarchia i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII w., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, ss. 542

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - Konrad Paduszek, Działalność propagandowa służb informacyjno-wywiadowczych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 209 

ARTUR JENDRZEJEWSKI - Tomasz Grabarczyk, Struktura, organizacja i metody działania bydgoskiej ekspozytury polskiego wywiadu w latach 1930-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, ss. 132.

JERZY ROMANOWICZ - Ostatnia wachta – Mokrany, Katyń, Charków... Redakcja: zespół pod kierownictwem Jerzego Przybylskiego, Dowództwo Marynarki Wojennej i Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 2000, ss. 177+16 nlb. (ilustr.)

MARIAN MROCZKO - Witold Stankowski, Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen/ Westpreußen (1945-1950). Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien, Bonn 2001, ss. 205

ANDRZEJ MICHALSKI - XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich – Kraków, 15-18 września 2004 roku

ANDRZEJ MICHALSKI - Promocja nowego periodyku IPN „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944- -1989” oraz inauguracja III cyklu wykładów otwartych – Z materiałów IPN. Gdańsk, 19 stycznia 2005 r.

ANDRZEJ MICHALSKI - Dyskusja panelowa – Materiały IPN jako źródło historyczne. Szansa czy pułapka historyków. Słupsk, 25 lutego 2005 r.

JERZY PRZYBYLSKI - Eustachy Rakoczy ZP, Znak Ojczyzny. Jasnogórski ryngraf w polskiej tradycji rycersko- żołnierskiej, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa 2005

TADEUSZ M. KLUPCZYŃSKI - Sprawozdanie z IV Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego. Dinard (Francja) 9-16 lipca 2005 r.

Publish modules to the "offcanvs" position.