• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 14/2008

ARTYKUŁY

JAROSŁAW SOCHACKI - Słowiańszczyzna w Wipona "Czynach cesarza Konrada II"

IDALIA SMOCZYK-JACKOWIAK - Idea krucjat w środowisku dworskim Henryka II Plantageneta

ANDRZEJ GROTH - Skarszewy w 1778 roku : z problematyki pomorskiego miasteczka

MARIAN MROCZKO - Obszar Polski w geopolitycznych poglądach Eugeniusza Romera

BOGDAN ZALEWSKI - Koncepcje kierownictwa Marynarki Wojennej prowadzenia działań morskich i obrony wybrzeża w latach II wojny światowej

TOMASZ PĄCZEK - Zadania Milicji Obywatelskiej w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1949

JAROSŁAW TULISZKA - Mniejszość niemiecka województwa koszalińskiego jako obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa (1945-1980)

DONATA ROSSA-KILIAN - Duńska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a koncepcja "małych państw"

MARZENA GŁODEK - Państwa włoskie w świetle "Księgi podróży" Beniamina z Tudeli (XII wiek)

ANDRZEJ MICHALSKI - Dokument z czasów bezkrólewia po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego

DAMIAN WTULICH - Fałszywa odezwa Kościuszki do rodaków

TADEUSZ KMIECIK - Stosunki narodowościowe w Wielkopolsce : studium odcinkowe gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby z 1936 roku 

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

ROMAN DROZD - Atlas wysiedleń. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, aut. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Demart S.A., Warszawa 2008, ss. 240

TADEUSZ M. KLUPCZYŃSKI - Sprawozdanie z V Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego, Słupsk 1-5 lipca 2007 roku

JÓZEF LINDMAJER - "Jan Nepomucen Bobrowicz. Chopin Gitary", Jan Oberbek, Bielsko-Biała [2006]

JÓZEF LINDMAJER - "O Żydach w Koszalinie. Szkice do portretu zbiorowego", Henryk Romanik, Koszalin 2006

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - "Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314)", Karol Tanaś, Poznań 2006

 

IN MEMORIAM

ZENON ROMANOW - Bożenna Chmielewska (8 III 1930-9 I 2009)

Publish modules to the "offcanvs" position.