• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 15/2009

ARTYKUŁY

JERZY HAUZIŃSKI - Al-Afszin – na ile zdrajca? O partykularyzmie politycznym w kalifacie wczesnych Abbasydów raz jeszcze

IDALIA SMOCZYK-JACKOWIAK -  Reminiscencje krucjatowe w świetle "Chronicon Mailrosenses"

MARZENA GŁODEK - Monarchia neapolitańskich Andegawenów wobec Cesarstwa w latach 1273-1313

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Polityka Konrada Mazowieckiego wobec możnowładztwa

SOBIESŁAW SZYBKOWSKI - Posiadłości Pakoskich herbu Laska na Kujawach Brzeskich w późnym średniowieczu

STEFAN HARTMANN - Ignacy Krasicki, Konsekrator der Berliner St. Hedwigskirche, und die Könige von Preußen

JAROSŁAW RUBACHA - Przełamanie gorlickie (2-6 maja 1915 roku)

TOMASZ KATAFIASZ - Czyn niepodległościowy polskiego skautingu w latach I wojny światowej

TOMASZ WOJCIECHOWSKI - Osłabienie sojuszu polsko-francuskiego na tle zbliżenia między Paryżem a Berlinem i Moskwą w latach 1931-1932

PAWEŁ KNAP - O "zbrodni" na Pogodnie

ANDRZEJ MALINOWSKI - Skutki ekonomiczne wojny w Kosowie według analizy niemieckiej

TADEUSZ KMIECIK - Sytuacja polityczno-militarna Niemiec w 1933 roku

TADEUSZ KMIECIK - Polskie lotnictwo wojskowe w okresie międzywojennym

ARKADIUSZ SŁABIG - Problematyka niemiecka w dokumentach pionu kontrwywiadowczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ze schyłku 1953 roku

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

TOMASZ BUTKIEWICZ - Arne Heinich, Niemand entgeht seiner Zeit – Nikt nie ucieknie przed swoim czasem, Köln 2007, Wydawnictwo Books on Demand Gmbh, ss. 288

JERZY ROMANOWICZ - Jan Nikiforow, W granicznym kalejdoskopie (1945-2005), Wydawnictwo DJ Drukarnia, Gdańsk 2007, ss. 123 + 30 nlb. (ilustr.)

KRZYSZTOF RUMIŃSKI - Bernd Haunfelder, Biographisches Handbuch für das preussiche Abgeordnetenhaus, Düsseldorf, Droste 1994, ss. 297

WOJCIECH WRÓBLEWSKI - Zygmunt Bauman, Konsumowanie Ŝycia, przekład Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 163 [Tytuł oryginału: Consuming Life]

 

Publish modules to the "offcanvs" position.