• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 16/2010

Spis treści

 

ARTYKUŁY

SOBIESŁAW SZYBKOWSKI - O dokumencie Kazimierza Jagiellończyka dla Jana Szreńskiego z 4 XI 1466 roku, czyli zapis dla własnego dworzanina na cudzym mieście

LESZEK WALKIEWICZ - Rola rady miejskiej w rozwoju Darłowa do początków XVI wieku (na tle dziejów ośrodka miejskiego)

JERZY TRZOSKA - Gdański handel i żegluga wobec zmian układu sił w Europie podczas wielkiej wojny północnej

JAROSŁAW RUBACHA - Korpus Landwehry w bojach o Baranowicze latem 1916 roku

TOMASZ BUTKIEWICZ - Koncepcja mesjanizmu oraz jego rola w kształtowaniu totalitaryzmu w Niemczech

JANUSZ CZECHOWSKI - Polsko-szwedzkie relacje ekonomiczne w latach trzydziestych XX wieku w świetle polskich akt i opracowań

PIOTR KOŁAKOWSKI - „Laboratorium“ – komórka analityczna marszałka Józefa Piłsudskiego

MAŁGORZATA NOSSOWSKA - Z dziejów pomocy polskim żołnierzom i uchodźcom przebywającym we Francji w czasie II wojny światowej

DAGMARA GRAJCZAK - Akcja poboru do Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1939-1945) w świetle raportu konsula generalnego Karola Poznańskiego

ARKADIUSZ SŁABIG - „...O tę łaskę powrotu mamy zaszczyt Obywatela Prezydenta prosić”. Wysiłki przesiedleńców z akcji „Wisła” na rzecz powrotu w świetle korespondencji z lat 1947-1948

MARCIN KŁODZIŃSKI - Inwigilacja mniejszości ukraińskiej przez Wydziały II Kaszubskiej i Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza (1958- -1989) – zarys problematyki

ANDRZEJ MALINOWSKI - Zakres i charakter współpracy wojskowej w regionach Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Próba analizy porównawczej

ANDRZEJ ROSSA - Bezpieczeństwo europejskie – historia niedokończona. Analiza historyczna koncepcji bezpieczeństwa europejskiego w kontekście budowy zdolności obronnych przez Unię Europejską

ANNA WACH - Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

TOMASZ WOJCIECHOWSKI - Stosunki polsko-francuskie w raporcie politycznym Ambasady RP w Paryżu z 1936 roku

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Klaudia Dróżdż, Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2009, ss. 164

JÓZEF LINDMAJER - ks. Henryk Romanik, O Żydach w Koszalinie. Szkice do portretu zbiorowego, PerMedia, Koszalin 2006, ss. 214 (cz. 2)

ROMAN DROZD - Grzegorz Motyka, W kręgu „Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009, ss. 189

Publish modules to the "offcanvs" position.