• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 2/1993

ARTYKUŁY

Słowo wstępne

BARBARA POPIELAS-SZULTKA - Herb miasta Łeby

ANDRZEJ GROTH - Rewizja lidzbarska prawa chełmińskiego z 1566 r.

JACEK KNOPEK - Z dziejów kontaktów polsko-greckich

TADEUSZ GASZTOLD - Armia Krajowa i ludność cywilna na Kresach Północno-Wschodnich w świetle sowieckich dokumentów w latach 1941-1944

DOROTA URZYŃSKA - Socjaliści Ruchu Mas Pracujących Wolność Równość, Niepodległość (WRN) w wyzwolonej Polsce

STANISŁAW ŁACH - Osadnictwo miejskie na Ziemiach Odzyskanych w rozważaniach teoretycznych uczonych i polityce osiedleńczej władz

ROMAN DROZD - Geneza i założenia organizacyjne akcji "Wisła"

MACIEJ HEJGER - Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu słupskiego w latach 1945-1951

STEFAN ŻURAWSKI - Podziały administracyjne Ziemi Człuchowskiej w latach 1945-1976

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

ALEKSANDER NYREK - Zygmunt Kłodnicki: Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce, Wrocław 1992, ss. 403, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

ZENON KOPAŃSKI - Antoni Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1993, s. 436

STEFAN ŻURAWSKI - Szelągowska Grażyna: Historia 3. Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870. Warszawa 1993. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego. Wydanie I, s. 272.

STEFAN ŻURAWSKI - Maternicki J., Majorek CZ., Suchoński A .; D y d a k ty k a historii Warszawa 1993, ss. 461.

MACIEJ HEJGER - Osadnictwo polskie na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski na tle powojennych migracji ludnościowych - Sesja naukowa

Publish modules to the "offcanvs" position.