• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 4/1995

ARTYKUŁY

ALEKSANDER NYREK - Ekologiczne uwarunkowania rozwoju Polski - przeszłość i teraźniejszość

PIOTER KOŁAKOWSKI - Z badań nad pochodzeniem Etrusków

ZENON KOPAŃSKI - Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Rosji i Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku

WOJCIECH SKÓRA - Rozwój i funkcjonowanie wywiadu agenturalnego przy Konsulacie RP w Szczecinie w latach 1935-1937

MACIEJ HEJGER - Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa gdańskiego w latach 1945-1947

MAŁGORZATA RYŚ - Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bytowskiego w latach 1945-1950

STANISŁAW ŁACH - Organizacja osadnictwa miejskiego na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej

BARBARA OKONIEWSKA - Procesy osadnicze na Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950 : próba porównania

STEFAN ŻURAWSKI - Polityczne organizacje młodzieżowe a problemy osadnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950

STEFAN KOCISZEWSKI - Integracja gospodarcza ziem zachodnich i północnych z Polską 1945-1960

ALEKSANDER NYREK - Przyjaciele Polski

BOŻENA BABORSKA - Uwagi o przeobrażeniach struktury agrarnej ziem zachodnich i północnych w pierwszych latach powojennych

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

JACEK KNOPEK - Barbara Popielas-Szultka, Początki i lokacje miast na Pomorzu Sławieńsko-Słupskim do połowy XIV wieku, Słupsk 1990, s. 209

ZENON KOPAŃSKI - Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Słownik historii XX wieku. Kraków 1993, s. 448

STANISŁAW ŁACH - Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1947. T. 1. Warszawa 1993

STANISŁAW ŁACH - Stanisław Łach, Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku za 1994 r. 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.