• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 5/1997

ARTYKUŁY

JERZY HAUZIŃSKI - Sylwetka JM Rektora śp. prof. dr hab. Stefana Rudnika przedstawiona przez Dyrektora Instytutu Historii prof. dr hab. Jerzego Hauzińskiego na pożegnaniu zmarłego 25 listopada 1996 roku

STEFAN RUDNIK - Miejsce Polski w polityce wschodniej RFN do momentu zjednoczenia Niemiec

PIOTR KOŁAKOWSKI - Uzależnienie Egiptu przez Rzymian

DANUTA PANDOWSKA- Włócznia Juliusza Cezara w Wolinie

JERZY HAUZIŃSKI - Aspekty doktrynalne konceptu "Świętego Cesarstwa" (część I)

MARZENA GŁODEK - Italia w zwierciadle "Le songe du Vieil Pelerin" Filipa de Mezieres

ALEKSANDER NYREK - Gospodarczo-społeczne przyczyny i skutki ekologiczne powodzi na Śląsku od XV w. do XX w. w dotychczasowych badaniach

KRZYSZTOF NYREK - Uwagi o przyczynach zmian zalesienia ziem polskich w latach 1772-1918

JACEK HEIDENREICH - Przyczynek do dziejów rodu Krokowskich z Krokowej

JERZY PRZYBYLSKI - Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920

WOJCIECH SKÓRA - Niemiecki aspekt sprawy zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego

DOROTA URZYŃSKA - Koncepcja powojennej organizacji Europy w założeniach polskich socjalistów we Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1940-1943

STANISŁAW ŁACH - Rola grup operacyjnych w osadnictwie miejskim na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej

MAŁGORZATA RYŚ - Stronnictwo Ludowe na Pomorzu Zachodnim wiosną i latem 1945 roku

STEFAN ŻURAWSKI - Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Czarnego po II wojnie światowej

ROMAN DROZD - Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemi człuchowskiej w ramach akcji "Wisła"

EUGENIUSZ Z. ZDROJEWSKI - Wybrane typy genetyczno-historyczne wsi w województwie słupskim

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

JACEK HEIDENREICH - Andre Vauchez, Duchowość średniowiecza. Gdańsk 1996, s. 176

ZENON KOPAŃSKI - Władysław Andrzej Serczyk, Poczet władców Rosji (Romanowowie). Londyn 1992, s. 238

HENRYK POROŻYŃSKI - Zbigniew Jerzy Hirsz, Historia polityczna Polski 1939 -1993. Białystok 1996, s. 493

STANISŁAW ŁACH - Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945-1955). Warszawa-Szczecin 1994, s. 412

MACIEJ HEJGER - Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po drugiej wojnie światowej. Konferencja naukowa 

Publish modules to the "offcanvs" position.