• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 6/1998

ARTYKUŁY

ADOLF STACHULA - Wstęp

JERZY PRZYBYLSKI - Działalność bojowa Wojska Polskiego na froncie wschodnim od listopada 1918 r. do 14 sierpnia 1920 roku

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - Wywiad frontowy w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920

TOMASZ KATAFIASZ - Formacje wojskowe o rodowodzie harcerskim w wojnie 1920 r.

ADOLF STACHULA - Udział lotnictwa polskiego w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 r.

JAROSŁAW TULISZKA - Policja państwowa w procesie kształtowania wschodniej granicy Drugiej Rzeczypospolitej

ZBIGNIEW SIEMAK - Policja państwowa IV okręgu w czasie najazdu bolszewickiego w 1920 r.

ANDRZEJ ROSSA - Artyleria przeciwlotnicza w bitwie warszawskiej 1920 r.

DARIA KOŁODZIEJSKA - Zachodnia Straż Obywatelska 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej

ROMAN PROKOPIUK - Uwagi do wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.

WIOLETTA SOKOŁOWSKA - Józef Piłsudski - Wódz Naczelny w wojnie 1920 r.

ELŻBIETA ŻUKOWSKA - Działalność polityczna i wojskowa Władysława Sikorskiego w okresie od października 1918 do stycznia 1919 r.

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

ZENON KOPAŃSKI - Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, pod redakcją Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań 1998, ss.436

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI  - Ewa P a ł a s z - R u t k o w s k a , Polityka Japonii wobec Poiski 1918-194U Warszawa 1998, ss.252.

WOJCIECH SKÓRA - Andrzej Czarnik, Z dziennika hitlerowskiegopropagan - dysty. Zapiski Wernera Kocha z Człuchowa z lat 1936 - 1941, Słupsk 1998, ss. 251

MYKOŁA ZYMOMRIA - Roman Drozd, Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997, ss.189

MAREK MOTYKA - „Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej Idea legionowa w polskiej myśli wojskowej i politycznej doby porozbiorowej (w latach 1797-1918).

MACIEJ HEJGER - Droga do niepodległości. Polska i Pomorze w dobie odbudowy państwa polskiego.

Publish modules to the "offcanvs" position.