• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 7/1999

ARTYKUŁY

JAROSŁAW SOCHACKI - Wizja stosunków prawnych polsko-niemieckich Brunona z Kwerfurtu

SOBIESŁAW SZYBKOWSKI - Chorąstwa kujawskie w pierwszej połowie lat trzydziestych XV wieku (1430-1435)

ZENON KOPAŃSKI - Podbój Chanatu Syberyjskiego przez Rosję w końcu XVI wieku

KRZYSZTOF NYREK - Skutki ochrony leśno-łowieckiej na ziemiach polskich w okresie od XVI wieku do XIX wieku

ALEKSANDER NYREK - Uwagi o rozwoju gospodarki rolnej i leśnej Śląska i Pomorza w XVIII i XIX wieku

MARIAN DROZDOWSKI - Ziemie pomorskie w negocjacjach ratyfikacyjnych pierwszego rozbioru Polski

JÓZEF LINDMAJER - Wybory do Reichstagu w 1867 i 1871 roku na przykładzie okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskiego

WOJCIECH SKÓRA - Trudności związane z uruchomieniem polskiej placówki konsularnej w Szczecinie

DOROTA URZYŃSKA - PPS na obczyźnie wobec ludności żydowskiej w latach II wojny światowej

MACIEJ HEJGER - Ludność żydowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1951

STANISŁAW ŁACH - Reakcja komunistów na powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego

ROMAN DROZD - Ukraińska mniejszość narodowa wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1989

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

DANUTA PANDOWSKA - AdamWirski, Rodzime i recypowane instytucje Pomorza z głównym uwzględnieniem ośrodków wczesnomiejskich w X-XI w., Koszalin 1998, ss.526

ZENON KOPAŃSKI - Gerge V. K o h n, Encyklopedia wojen. Przełożył z języka angielskiego Piotr Amsterdamski. Wydawnictwo al. fine, Warszawa 1998, ss.608.

JERZY PRZYBYLSKI - Marian Mroczko, Stanisław Kodeki (1876-1958). 'Biografia polityczna, Gdańsk 1999, ss.353

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - Ryszard Święte k, Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918, Kraków 1998, ss.950

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - R a i m o P u 1 1 a t, Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym, Warszawa 1998, ss.223

STANISŁAW ŁACH - Roman Drozd, Ukraińska Powstańcza Armia, Dokumenty i struktury, Wyd. Burchard Edition, Warszawa 1998, ss.287

ROMAN DROZD - Maciej Hejger, Polityka narodowościowa władz polskich w wojewódzkie gdańskim w latach 1945-1947, Słupsk 1998, ss.266

BARBARA POPIELAS-SZULTKA - Badania nad dziejami Pomorza do końca XV wieku w Instytucie Historii WSP w Słupsku w latach 1986-1996

TOMASZ KATAFIASZ, ANDRZEJ PRZYTARSKI - Inwentaryzacja pozostałości nowożytnej twierdzy kołobrzeskiej XVIII-XX w.

MAREK MOTYKA - Międzyuczelniana Studencka Sesja Naukowa w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

JAROSŁAW SOCHACKI - Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Turawa 6-8. 05. 1999 r.

Publish modules to the "offcanvs" position.