• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne. Scripta Historica Nr 20/2014

Spis treści

 

ARTYKUŁY

ŁUKASZ KOSIŃSKI - Biblioteka w klasztorze na Ionie w VII wieku na podstawie dzieł opata Adamnana

KRZYSZTOF OSIŃSKI - Kilka uwag o działalności dyplomatycznej Jana Długosza w latach 1448-1450

MATEUSZ PIELKA - Żydzi w Prowincji Pomorskiej w XIX wieku. Gmina żydowska w Szczecinku (Neustettin)

ANDRZEJ MALINOWSKI - Bałkańska polityka Wielkiej Brytanii wobec I wojny bałkańskiej 1912-1913

JAROSŁAW RUBACHA - Aspiracje terytorialne państw bałkańskich a zmiany geopolityczne w Europie Południowo-Wschodniej po wojnach bałkańskich 1912-1913

JACEK GOCLON - Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.). Część 2

MICHAŁ MICHALSKI - Ludność Pabianic w świetle spisów powszechnych z 30 IX 1921 r. i 9 XII 1931 r.

OŁEKSANDR M. USTYMENKO - Charkowska Niepełna Średnia Szkoła- -Internat nr 71 dla Niewidomych Dzieci im. W.H. Korolenki w latach II wojny światowej (1939-1945)

ANETA A. DUDA - Zarys stanu posiadania i ogólne warunki funkcjonowania majątków ostatniego ordynata ołyckiego, księcia Janusza Radziwiłła w latach 1905-1939

MICHAŁ SYWULA - Działalność milicyjnej służby śledczej na terenie województwa gdańskiego w latach 1945-1949

KONRAD KONKOL - Organy bezpieczeństwa wobec Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku

ZENON ROMANOW - Wakacyjne Studium Pomorzoznawcze w Koszalinie w latach 1958-1962

DOROTA TOMASZEWSKA - Kryzys słupskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

 ŁUKASZ KEMPIŃSKI - Izabela Mazanowska, „Będą was prześladować z mego powodu”. Polityka władz państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach 1956-1970, IPN, Bydgoszcz-Gdańsk 2013, ss. 352

MARIA ENGLER - Lu Seegers, „Vati blieb im Krieg” Vaterlosigkeit als generationelle Erfahrung im 20. Jahrhundert – Deutschland und Polen, Wallenstein Verlag, Göttingen 2013, ss. 620. Reihe: Göttinger Studien zur Generationsforschung „Generationengeschichte”, Band 13

ANDRZEJ IDEM - XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Polska – Bałtyk – Europa

Publish modules to the "offcanvs" position.