KOMITET NAUKOWY SH:

Przewodniczący: Roman Drozd

Członkowie:
Jiři Friedl (Brno, Czechy)
Stoyan Germanow (Sofia, Bułgaria)
Stefan Hartmann (Berlin, Niemcy)
Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk, Ukraina)
Krzysztof Mikulski (Toruń)
Andrzej Sakson (Poznań)
Włodzimierz Stępiński (Szczecin)
Jarosław Rubacha (Olsztyn)

KOMITET REDAKCYJNY SH:

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Robert Kuśnierz

Sekretarze: Wojciech Bejda, Marek Bednarz

Członkowie:
Jerzy Hauziński
Piotr Kołakowski
Wojciech Skóra
Jarosław Sochacki
Ks. Józef Szymański
Agnieszka Teterycz-Puzio

Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski