KOMITET NAUKOWY SH:

Przewodniczący: Roman Drozd

Członkowie:
Jiři Friedl (Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno)
Stoyan Germanow (Sofia)
Stefan Hartmann (Berlin)
Wołodymyr Komar (Katedra Historii Słowian w Iwanofrankowsku)
Krzysztof Mikulski (Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu)
Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu)
Włodzimierz Stępiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie)
Jarosław Rubacha (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Olsztynie)

KOMITET REDAKCYJNY SH:

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Robert Kuśnierz

Sekretarz: Wojciech Bejda

Członkowie:
Jerzy Hauziński
Piotr Kołakowski
Wojciech Skóra
Jarosław Sochacki
Ks. Józef Szymański
Agnieszka Teterycz-Puzio

Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Dariusz Diemientiew