Instytut Historii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a
adres strony WWW: www.ssh.apsl.edu.pl

tel. 59 840 53 24
e-mail: ih@apsl.edu.pl

Sekretariat:
tel. 59 840 53 24

Redaktor naczelny SH:
dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP
e-mail: robert.kusnierz@apsl.edu.pl

Sekretarze SH:
dr Wojciech Bejda
dr Marek Bednarz
e-mail: sh@apsl.edu.pl

Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski