ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Tadeusz Malinowski Wczesnośredniowieczne hetki czy wirujące kostki
Jan Iluk De sepulcris violatis w tradycji chrześcijańskiej późnego Cesarstwa Rzymskiego
Józef Spors Kwestia datowania lokacji trzynastowiecznego miasta na prawie lubeckim w Słupsku
Barbara Popielas-Szultka Próba lokacji kościoła św. Maurycego w Słupsku
Marzena Głodek Chevalerie de la Passion Filipa de Mezieres na tle dewocyjności późnego średniowiecza
Jacek Heidenreich Początki reformacji i tumult religijny w Słupsku w latach 1521-1525
Marian Mroczko "Zielony Sztandar" wobec Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w latach 1931-1939
Zbigniew Machaliński Rola wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w kształtowaniu zaczątków polskiej polityki morskiej u progu II Rzeczypospolitej
Stanisław Łach Przemysł Słupski w latach 1945-1949
Andrzej Groth Kristian Rosteuscher (1620-1681) profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Tadeusz Malinowski Ellen Hickmann, Musik aus dem Altertum der Neuen Welt. Frankfurt am Main 1990
Stanisław Łach Tadeusz Kisielewski, Piłsudski, Sikorski ... Mikołajczyk. Warszawa 1991

KRONIKI

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Stanisław Łach Działalność naukowa Instytut Historii i Politologii WSP w Słupsku
Wojciech Coblewski,
Krzysztof Stasiak
Działalność KNH przy WSP w Słupsku w latach 1990-1992
Józef Lindmajer Józef Franciszek Spors 13 VIII 1941 - 13 VI 1992
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski