ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Komitet redakcyjny Słowo wstępne
Barbara Popielas-Szultka Herb miasta Łeby
Andrzej Groth Rewizja lidzbarska prawa chełmińskiego z 1566 r.
Jacek Knopek Z dziejów kontaktów polsko-greckich
Tadeusz Gasztold Armia Krajowa i ludność cywilna na Kresach Północno-Wschodnich w świetle sowieckich dokumentów
w latach 1941-1944
Dorota Urzyńska Socjaliści Ruchu Mas Pracujących Wolność Równość, Niepodległość (WRN) w wyzwolonej Polsce
Stanisław Łach Osadnictwo miejskie na Ziemiach Odzyskanych w rozważaniach teoretycznych uczonych i polityce osiedleńczej władz
Roman Drozd Geneza i założenia organizacyjne akcji "Wisła"
Maciej Hejger Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu słupskiego w latach 1945-1951
Stefan Żurawski Podziały administracyjne Ziemi Człuchowskiej w latach 1945-1976

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Zygmunt Kłodnicki Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce. Wrocław 1992, s. 403. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego - Aleksander Nyrek
Antoni Kuczyński Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturalna. Wrocław 1933, ss. 436, Wydawnictwo Ossolineum - Zenon Kopański
Grażyna Szelągowska Historia 3. Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870. Warszawa 1993, ss. 272. Podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego - Stefan Żurawski
Jerzy Maternicki,
Czesław Majorek,
Adam Suchoński
Dydaktyka historii. Warszawa 1993, ss. 461 - Stefan Żurawski

SPRAWOZDANIE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Maciej Hejger Osadnictwo polskie na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski na tle powojennych migracji ludnościowych - Sesja naukowa
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski