ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Zenon Kopański Stosunek polskich ugrupowań politycznych do sprawy odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych i problemu osadnictwa w latach 1939-1945
Stanisław Łach Osadnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych w założeniach i praktyce osiedleńczej
Barbara Okoniewska Problemy osadnictwa rolnego w województwie gdańskim na tle innych regionów Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950
Czesław Osękowski Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po drugiej wojnie światowej
Dorota Sula Osadnictwo repatriowanej ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949
Andrzej Chodubski O osadnictwie ormiańskim na Wybrzeżu Gdańskim
Roman Drozd Zasady rozmieszczenia ludności ukraińskiej na Ziemiach Odzyskanych w ramach akcji "Wisła"
Jędrzej Chumiński Motywy migracji ludności polskiej do Wrocławia w latach 1945-1949
Hieronim Rybicki Polska ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych w kontekście osadnictwa polskiego 1945-1950
Zenon Romanow Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego na ziemiach Zachodnich i Północnych
w latach 1945-1949
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski