REFERATY Z SYMPOZJUM

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Adolf Stachula Wstęp
Jerzy Przybylski Działalność bojowa Wojska Polskiego na froncie wschodnim od listopada 1918 r. do 14 sierpnia 1920 roku
Andrzej Pepłoński Wywiad frontowy w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920
Tomasz Katafiasz Formacje wojskowe o rodowodzie harcerskim w wojnie 1920 r.
Adolf Stachula Udział lotnictwa polskiego w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 r.
Jarosław Tuliszka Policja państwowa w procesie kształtowania wschodniej granicy Drugiej Rzeczypospolitej
Zbigniew Siemak Policja państwowa IV okręgu w czasie najazdu bolszewickiego w 1920 r.

KOMUNIKATY Z SYMPOZJUM

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Andrzej Rossa Artyleria przeciwlotnicza w bitwie warszawskiej 1920 r.
Daria Kołodziejska Zachodnia Straż Obywatelska 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej
Roman Prokopiuk Uwagi do wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.
Wioletta Sokołowska Józef Piłsudski - Wódz Naczelny w wojnie 1920 r.
Elżbieta Żukowska Działalność polityczna i wojskowa Władysława Sikorskiego w okresie od października 1918 do stycznia 1919 r.

RECENZJE * OMÓWIENIA * SPRAWOZDANIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Zenon Kopański Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, pod redakcją Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań 1998, ss. 436
Andrzej Pepłoński Ewa Pałasz-Rutkowska, Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941, Warszawa 1998, ss. 252
Wojciech Skóra Andrzej Czarnik, Z dziennika hitlerowskiego propagandysty. Zapiski Wernera Kocha z Człuchowa
z lat 1936-1941, Słupsk 1998, ss. 251
Mykoła Zymomria Roman Drozd, Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji "Wisła", Warszawa 1997, ss. 189
Marek Motyka Marsz, marsz Dąbrowski (...). Sprawozdanie z Międzyuczelnianej Studenckiej Sesji Naukowej: WSP Słupsk, 21 V 1997
Maciej Hejger Droga do niepodległości (...). Sprawozdanie z konferencji naukowej: Toruń, 10-11 XI 1998
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski