ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Jarosław Sochacki Wizja stosunków prawnych polsko-niemieckich Brunona z Kwerfurtu
Sobiesław Szybkowski Chorąstwa kujawskie w pierwszej połowie lat trzydziestych XV wieku (1430-1435)
Zenon Kopański Podbój Chanatu Syberyjskiego przez Rosję w końcu XVI wieku
Krzysztof Nyrek Skutki ochrony leśno-łowieckiej na ziemiach polskich w okresie od XVI wieku do XIX wieku
Aleksander Nyrek Uwagi o rozwoju gospodarki rolnej i leśnej Śląska i Pomorza w XVIII i XIX wieku
Marian Drozdowski Ziemie pomorskie w negocjacjach ratyfikacyjnych pierwszego rozbioru Polski
Józef Lindmajer Wybory do Reichstagu w 1867 i 1871 roku na przykładzie okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskiego
Wojciech Skóra Trudności związane z uruchomieniem polskiej placówki konsularnej w Szczecinie
Dorota Urzyńska PPS na obczyźnie wobec ludności żydowskiej w latach II wojny światowej
Maciej Hejger Ludność żydowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1951
Stanisław Łach Reakcja komunistów na powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego
Roman Drozd Ukraińska mniejszość narodowa wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1989

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Danuta Pandowska Adam Wirski, Rodzime i recypowane instytucje Pomorza z głównym uwzględnieniem ośrodków wczesnomiejskich w X-XI w.
Zenon Kopański George C. Kohn, Encyklopedia wojen
Jerzy Przybylski Marian Mroczko, Stanisław Kozicki (1876-1958). Biografia polityczna
Andrzej Pepłoński Ryszard Świętek, Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918
Andrzej Pepłoński Raimo Pullat, Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym
Stanisław Łach Roman Drozd, Ukraińska Powstańcza Armia. Dokumenty i struktury
Roman Drozd Maciej Hejger, Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1957

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Barbara Popielas-Szultka Badania nad dziejami Pomorza do końca XV wieku w Instytucie Historii WSP w Słupsku 1986-1996
Tomasz Katafiasz,
Andrzej Przytarski
Inwentaryzacja pozostałości nowożytnej twierdzy kołbrzeskiej XVIII-XX w.
Marek Motyka Międzyuczelniana Studencka Sesja Naukowa w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Jarosław Sochacki Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski