ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Zbigniew Ignacy Brzostowski Między tradycją orientalną a helleńską. Charakter polemiki Józefa Flawiusza z Justusem z Tyberiady
Krzysztof Bukowski Polska organizacja wojskowa na Pomorzu w latach 1948-1949. Działalność. Procesy i wyroki
Tomasz Butkiewicz Uwarunkowania dziejowe Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku
Andrzej Czarnik Rowy 1934 roku w malarstwie Gottfrieda Brockmanna
Janusz Czechowski Fińska droga do niepodległości. Polsko-fińskie stosunki polityczne na początku lat dwudziestych
Marzena Głodek "Tysiąc i nie więcej niż tysiąc". O lękach przed końcem świata na przełomie X i XI wieku
Jerzy Hauziński Papiestwo w X wieku
Tadeusz Kmiecik Działania lotnictwa radzieckiego w Prusach Wschodnich w 1945 roku
Piotr Kołakowski Rozpoznanie przez sowiecki wywiad niemieckich przygotowań na ziemiach polskich do agresji na ZSRS
Piotr Kurlenda Z działalności charytatywnej kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w czasach II Rzeczypospolitej
Stanisław Łach Represje władz wobec polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947
Anna Łysiak Między religią a moralnością. Zagadnienie aksjologii w poglądach Hugona Kołłątaja
Aleksander Nyrek Z dziejów polityki leśnej na ziemiach polskich do końca XIX wieku
Jacek Pudliszewski Udział kobiet w Munificentia Privata miast prowincji hiszpańskich w I - III w. n. e.
Andrzej Rossa Rozwój systemów obrony przeciwlotniczej głównych państw europejskich w latach 1918-1939
Jarosław Sochacki Koronacje królewskie Bolesława Chrobrego w 1000 i 1025 roku
Adolf Stachula System obserwacyjno-meldunkowy i radiotechniczny na Pomorzu 1950-1980
Agnieszka Teterycz-Puzio Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marzena Głodek Giovanni Villani, o bogactwie i wielkości komuny Florencji
Piotr Kołakowski Likwidacja organizacji komunistycznej w 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich
Jerzy Romanowicz Sprawozdanie podporucznika marynarki Karola Mayera z przebiegu stażu podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej rocznika 1938-1941 na HMS "London" w okresie 1 III - 21 VIII 1941 roku
Wojciech Skóra Organizacje paramilitarne na terenie powiatu słupskiego w 1922 roku w raporcie informatora polskiego wywiadu
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski