ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Jan Iluk Późnorzymskie państwo wobec chrześcijańsko-żydowskiego konfliktu
Andrzej Żurowski Przedstawienia szekspirowskie w XVII i XVIII wieku na ówczesnych i dzisiejszych ziemiach polskich
Andrzej Groth Małe miasta pomorskie w 1777 roku
Magdalena Lindmajer Pojęcie państwa i narodu w polskiej myśli historycznej i społeczno-politycznej w latach 1780-1890. Wprowadzenie do problematyki (cz. 1)
Tadeusz M. Klupczyński Działania wojsk brytyjskich przeciwko 1. Korpusowi Obserwacyjnemu Girondy generała Junota w Portugalii,
1-31 sierpnia 1808 roku
Marian Mroczko Upowszechnianie problematyki zachodniej w polskich badaniach naukowych (1918-1939)
Arkadiusz Słabig Wielkopolskie formacje bezpieczeństwa publicznego w latach 1918-1920
Tadeusz Kmiecik Polska i Litwa na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Wybrane problemy
Bodgan Zalewski Poglądy głównych ośrodków politycznych w kraju i na emigracji w czasie II wojny światowej w sprawie dostępu Polski do morza
Donata Rossa-Kilian Integracja europejska na przestrzeni wieków
Piotr Wensierski Opinie o procesie integracji europejskiej. Wyniki badań

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marzena Głodek Kampania polityczna Cola Di Rienzo (Rienzi) w 1347 roku w świetle relacji Kroniki Anonimo Romano
Tadeusz Kmiecik Zastrzeżenia senatu Stanów Zjednoczonych dotyczące traktatu pokojowego z 1919 roku
Jerzy Romanowicz Problemy elektrotechniczne polskiej floty wojennej w świetle raportu z 1923 roku
Arkadiusz Słabig "Przybysze". Dokumenty do dziejów uchodźców politycznych z Grecji w zbiorach Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Zofia Janina Sprys Tomasz Pawelec, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, Katowice 2004
Maria Barbara Topolska The Polish Cultural & Scientifique Heritage at the Dawn of Third Millennium, collective work, ed. by Committee chaired by Edward Szczepanik, London 2003
Agnieszka Teterycz-Puzio Józef Dobosz, Monarchia i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII w., Poznań 2002
Andrzej Pepłoński Konrad Paduszek, Działalność propagandowa służb informacyjno-wywiadowczych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, Toruń 2001
Artur Jendrzejewski Tomasz Grabarczyk, Struktura, organizacja i metody działania bydgoskiej ekspozytury polskiego wywiadu w latach 1930-1939, Toruń 2001
Jerzy Romanowicz Ostatnia wachta - Mokrany, Katyń, Charków... Redakcja: zespół pod kierownictwem Jerzego Przybylskiego, Gdynia 2000
Marian Mroczko Witold Stankowski, Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen/WestpreuBen (1945-1950). Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien, Bonn 2001
Andrzej Michalski XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich - Kraków, 15-18 września 2004 r.
Andrzej Michalski Promocja nowego periodyku IPN "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989" oraz inauguracja III cyklu wykładów otwartych - Z materiałów IPN. Gdańsk, 19 stycznia 2005 r.
Andrzej Michalski Dyskusja panelowa - Materiały IPN jako źródło historyczne. Szansa czy pułapka historyków.
Słupsk, 25 lutego 2005 r.
Jerzy Przybylski Eustachy Rakoczy ZP, Znak Ojczyzny. Jasnogórski ryngraf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej, Częstochowa 2005
Tadeucz M. Klupczyński Sprawozdanie z IV Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego.
Dinard (Francja) 9-16 lipca 2005 r.
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski