ARTYKUŁY - część pierwsza

Prace dedykowane Prof. dr hab. Tadeuszowi Kmiecikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - Żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika
Lech Wyszczelski Powstanie i rozwój Wojska Polskiego w latach 1918-1921
Andrzej Rossa Wybory parlamentarne w 1935 roku w Wielkopolsce w świetle prasy wielkopolskiej i sprawozdań wojewody poznańskiego
Michał Reziecki 5 Brygada Saperów - działania bojowe w Warszawie i na przyczółku modlińskim
Adolf Stachula Lotnictwo myśliwskie Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 1947-1989
Jarosław Tuliszka Historyczno-prawne aspekty powstania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
Ireneusz Bieniecki Samoloty i śmigłowce Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1958-1991
Donata Rossa-Kilian Nowy wymiar współpracy bałtyckiej - zapobieganie konfliktom i pokojowe współistnienie państw a polska polityka zagraniczna
Andrzej Drzewiecki Apolityczność wojska - kilka refleksji w ujęciu historycznym

ARTYKUŁY - część druga

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Edmund Burzyński Templariusze na Śląsku. Komandoria w Oleśnicy Małej
Idalia Smoczyk-Jackowiak Reminiscencje antyczne w utworze Waltera Mapa De nugis curialium
Sławomir Marchel Ze studiów nad karierą Pawła Włodkowica. Okres po soborze w Konstancji, 1419-1436
Andrzej Groth Port w Królewcu - jego funkcje i zaplecze w XVI-XVIII wieku
Józef Lindmajer Z wybranych zagadnień służby zdrowia w Darłowie w XIX wieku
Damian Wtulich Od umowy poczdamskiej do Jeny. Stosunki prusko-francuskie w świetle doniesień "Gazety Południowo-Pruskiej" 1805-1806
Magdalena Lindmajer Rozumienie państwa i narodu w polskiej myśli historycznej i społeczno-politycznej w latach 1780-1890. Wprowadzenie do problematyki (cz. 2)
Piotr Kołakowski Kwestia ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1935
Andrzej Czarnik Prasa hitlerowska w podbitej Europie 1938-1945
Kazimierz Łastawski Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Damian Wtulich Raport Horacego François Sébastianiego z misji po krajach Imperium Osmańskiego w 1802 roku
Tadeusz Kmiecik Niemieckie organizacje paramilitarne po I wojnie światowej
Piotr Kołakowski Czeskie działania sabotażowo-dywersyjne przeciwko Polsce jesienią 1938 roku

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Karol Toeplitz Günther Schulz, Gisela-A. Schröder, Timm C. Richter, Bolschewistische Herrschaft und Orthodoxe Kirche in Russland. Das Landeskonzil 1917/1918. Quellen und Analysen, Münster 2005
Magdalena Lindmajer Joanna Pisulińska, Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795-1914). Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 2004
Jerzy Romanowicz Witold Stanisław Domański, Z koroną i bez. Wspomnienia artylerzysty, Pruszków [2004]
Wojciech Wróblewski Francis Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski