ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Jarosław Sochacki Słowiańszczyzna w Wipona "Czynach cesarza Konrada II"
Idalia Smoczyk-Jackowiak Idea krucjat w środowisku dworskim Henryka II Plantageneta
Andrzej Groth Skarszewy w 1778 roku. Z problematyki pomorskiego miasteczka
Marian Mroczko Obszar Polski w geopolitycznych poglądach Eugeniusza Romera
Bogdan Zalewski Koncepcje kierownictwa Marynarki Wojennej prowadzenia działań morskich i obrony wybrzeża w latach II wojny światowej
Tomasz Pączek Zadania Milicji Obywatelskiej w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1949
Jarosław Tuliszka Mniejszość niemiecka województwa koszalińskiego jako obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa (1945-1980)
Donata Rossa-Kilian Duńska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a koncepcja "małych państw"

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marzena Głodek Państwa włoskie w świetle "Księgi podróży" Beniamina z Tudeli (XII wiek)
Andrzej Michalski Dokument z czasów bezkrólewia po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Damian Wtulich Fałszywa odezwa Kościuszki do rodaków
Tadeusz Kmiecik Stosunki narodowościowe w Wielkopolsce. Studium odcinkowe gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby z 1936 roku

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Roman Drozd Atlas wysiedleń. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, aut. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Demart S.A., Warszawa 2008
Tadeusz M. Klupczyński Sprawozdanie z V Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego, Słupsk 1-5 lipca 2007 roku
Józef Lindmajer Jan Oberbek, Jan Nepomucen Bobrowicz. Chopin Gitary, Wydawnictwo DEBIT, Bielsko-Biała [2006]
Józef Lindmajer ks. Henryk Romanik, O Żydach w Koszalinie. Szkice do portretu zbiorowego, PerMedia SA, Koszalin 2006
Agnieszka Teterycz-Puzio Karol Tanaś, Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006
Zenon Romanow Bożenna Chmielewska (8 III 1930 - 9 I 2009)
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski