ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Jerzy Hauziński Al-Afszin - na ile zdrajca? O partykularyzmie w kalifacie wczesnych Abbasydów raz jeszcze
Idalia Smoczyk-Jackowiak Reminiscencje krucjatowe w świetle "Chronicon Mailrosenses"
Marzena Głodek Monarchia neapolitańskich Andegawenów wobec Cesarstwa w latach 1273-1313
Agnieszka Teterycz-Puzio Polityka Konrada Mazowieckiego wobec możnowładztwa
Sobiesław Szybkowski Posiadłości Pakoskich herbu Laska na Kujawach Brzeskich w późnym średniowieczu
Stefan Hartmann Ignacy Krasicki, Konsekrator der Berliner St. Hedwigskirche, und die Könige von Preußen
Jarosław Rubacha Przełamanie gorlickie (2-6 maja 1915 roku)
Tomasz Katafiasz Czyn niepodległościowy polskiego skautingu w latach I wojny światowej
Tomasz Wojciechowski Osłabienie sojuszu polsko-francuskiego na tle zbliżenia między Paryżem a Berlinem i Moskwą w latach 1931-1932
Paweł Knap O "zbrodni" na Pogodnie
Andrzej Malinowski Skutki ekonomiczne wojny w Kosowie według analizy niemieckiej

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Tadeusz Kmiecik Sytuacja polityczno-militarna Niemiec w 1933 roku
Tadeusz Kmiecik Polskie lotnictwo wojskowe w okresie międzywojennym
Arkadiusz Słabig Problematyka niemiecka w dokumentach pionu kontrwywiadowczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ze schyłku 1953 roku

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Tomasz Butkiewicz Arne Heinich, Niemand entgeht seiner Zeit - Nikt nie ucieknie przed swoim czasem, Köln 2007, Wydawnictwo Books on Demand Gmbh, ss. 288
Jerzy Romanowicz Jan Nikiforow, W granicznym kalejdoskopie (1945-2005), Wydawnictwo DJ Drukarnia, Gdańsk 2007, ss. 123 + 30 nlb. (ilustr.)
Krzysztof Rumiński Bernd Haunfelder, Biographisches Handbuch für das preussische Abgeordnetenhaus, Düsseldorf, Droste 1993, ss. 297
Wojciech Wróblewski Zygmunt Bauman, Konsumowanie życia, przekład Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 163 [Tytuł oryginału: Consumming Life]
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski