ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Kirił Marinow O οχυροσ και dυσdιεξοdοσ φραγμοσ. Glosa do antybułgarskiej kampanii zbrojnej Nikefora I z 811 roku
Mirosław J. Leszka Kontrowersje wokół bizantyńskiej polityki Symeona I Wielkiego w latach 893-913
Jarosław Sochacki Europejskie tło polityczne poselstwa bułgarskiego do Ottona I w 973 roku
Jan Jolski Żywot Św. Hilariona z Mogleny Eutymiusza Tyrnowskiego jako źródło do dziejów dwunastowiecznego bogomilizmu. Wiarygodność tekstu
Jerzy Hauziński Outlook on the golden age in The History Of Sicily
Kamil Domagała Komput wojska koronnego w 1635 roku
Jacek Goclon The role of prince Adam Jerzy Czartoryski in developing the contacts between the vilna scientific district and England (1803-1824)
Józef Lindmajer Z dziejów dokształcania i szkolenia zawodowego w rejencji koszalińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice problemowe
Jarosław Rubacha Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku
Andrzej Malinowski Udział Bułgarów w wojnie bałkańskiej widziany oczami żołnierza polskiego na przykładzie Józefa Lipkowskiego
Sebastian Grudzień Interdyscyplinarność w bułgarystycznej twórczości Henryka Batowskiego
Wojciech Szczepański Historia Albańczyków w pracach bułgarskich historyków Bojana Giuzełewa i Marijany Stamowej
Jerzy Hatłas The Gagauz People In Bessarabia
Aneta Jasionek Szmugiel żywności do Warszawy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944
Jerzy Romanowicz Kontakty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Armią Czerwoną w świetle dokumentów
Adam Burakowski Postkomunizm w Bułgarii
Petar Sotirov Wybrane aspekty zachowań językowych Bułgarów zamieszkałych w Polsce
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski