ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
ŁUKASZ KOSIŃSKI Biblioteka w klasztorze na Ionie w VII wieku na podstawie dzieł Opata Adamnana
KRZYSZTOF OSIŃSKI Kilka uwag o działalności dyplomatycznej Jana Długosza w latach 1448-1450
MATEUSZ PIELKA Żydzi w prowincji pomorskiej w XIX wieku. Gmina żydowska w Szczecinku (Neustettin)
ANDRZEJ MALINOWSKI Bałkańska polityka Wielkiej Brytanii wobec I wojny bałkańskiej 1912-1913
JAROSŁAW RUBACHA Aspiracje terytorialne państw bałkańskich a zmiany geopolityczne w europie południowo-wschodniej po wojnach bałkańskich 1912-1913
JACEK GOCLON Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.) część 2
MICHAŁ MICHALSKI Ludność Pabianic w świetle spisów powszechnych z 30 IX 1921 r. i 9 XII 1931 r.
OŁEKSANDR M. USTYMENKO Charkowska niepełna średnia szkoła-internat nr 71 dla niewidomych dzieci im. W.H. Korolenki w latach II wojny światowej (1939-1945)
ANETA A. DUDA Zarys stanu posiadania i ogólne warunki funkcjonowania majątków ostatniego Ordynata Ołyckiego, księcia Janusza Radziwiłła w latach 1905-1939
MICHAŁ SYWULA Działalność ilicyjnej służby śledczej na terenie województwa gdańskiego w latach 1945-1949
KONRAD KONKOL Organy bezpieczeństwa wobec niższego seminarium duchownego w słupsku
ZENON ROMANOW Wakacyjne Studium Pomorzoznawcze w Koszalinie w latach 1958-1962
DOROTA TOMASZEWSKA Kryzys Słupskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
IZABELA MAZANOWSKA "Będą was prześladować z mego powodu". Polityka władz państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach 1956-1970
AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO Lu Seegers, „Vati blieb im Krieg” Vaterlosigkeit als generationelle Erfahrung im 20. Jahrhundert – Deutschland und Polen, Wallenstein Verlag, Göttingen 2013, ss. 620. Reihe: Göttinger Studien zur Generationsforschung „Generatio-nengeschichte”
XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Polska – Bałtyk – Europa
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski