ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
WOJCIECH BEJDA Oligarchiczny bunt Korego przeciw Mojżeszowi w ujęciu Józefa Flawiusza
MARIUSZ SAMP Czy kampania 1017 roku była pokazem geniuszu dowódczego Bolesława Chrobrego?
KS. JÓZEF SZYMAŃSKI Początki polskojęzycznej prasy katolickiej w Stanach Zjednoczonych (do roku 1890)
KACPER PENCARSKI Kształtowanie, zabezpieczanie i udostępnianie akt magistrackich rejencji koszalińskiej przez pruskie Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1831-1945
MARIUSZ BORYSIEWICZ History and historiography of the Polish diaspora in Harbin, 1898-1949
HENRYK ZDZISŁAW FIGURA Zebrania kontrolne w latach 1918-1939. Cel zebrań oraz ich miejsce w systemie obowiązków na rzecz obronności kraju
JACEK GOCLON Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V-15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
ЮРИЙ ШАПОВАЛ Механизм информационной деятельности ГПУ-НКВД на примере дела-формулярa академика М. Грушевского
DARIUSZ WIERZCHOŚ, MICHAŁ PRZYBOROWSKI Anarchizm polski w latach 1918-1926. Na drodze do utworzenia Anarchistycznej Federacji Polski
ROMAN WYSOCKI Kwestia Wielkiego Głodu w działalności propagandowej Biura Ukraińskiego w Londynie w latach 1932-1933
ROBERT KUŚNIERZ Kołchozowa rzeczywistość na Ukrainie po Wielkim Głodzie
DOROTA TOMASZEWSKA Zarys dziejów Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w latach 1982-1989 w województwie słupskim

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
WOJCIECH BEJDA Martin M. Winkler, Arminius the Liberator. Myth and Ideology, Oxford University Press 2016, ss. XXIV+356
AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO Marcin Henryk Gapski, Koń w kulturze polskiego średniowiecza. Wierzchowce na ścieżkach wyobraźni, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 186
ROBERT KUŚNIERZ Dzieci operacji polskiej mówią. 45 relacji świadków sowieckiego ludobójstwa z lat 1937-1938, oprac. Tomasz Sommer, (Seria: Biblioteka Wolności), 3S Media, Warszawa 2013, ss. 224
SZYMON SMENTEK II Słupski Festiwal Historyczny (6-7 maja 2016 roku)
MAŁGORZATA ŚLIŻ-MARCINIEC Equine Cultures in Transition: Humanhorse relationship in theory and practice: changing concepts of interaction and ethics, Sztokholm 27-29 października 2016 r.
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski