ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
BARTŁOMIEJ KILLICH Stosunki Romana halicko-włodzimierskiego z książętami polskimi (1182-1205)
BARBARA POPIELAS-SZULTKA Lokacja Sławna na prawie lubeckim
ЮРИЙ ПОЛИЩУК Политика российского царизма в сфере еврейского образования на территории правобережной Украины (конец ХVIII-середина XIX века)
JAKUB POTULSKI Michaił Sperański i Nikołaj Karamzin – dwie wizje rozwoju państwowości rosyjskiej za rządów Aleksandra I
MARIUSZ BORYSIEWICZ A Brief History of Ukrainian Diaspora in Manchuria, 1898-1945
JACEK JERSCHINA Model Policji Państwowej ukształtowany w pierwszym dziesięcioleciu istnienia II Rzeczypospolitej
MICHAŁ JARNECKI Elita polityczna Pierwszej Republiki Czechosłowackiej 1918-1938
DARIUSZ RODZIEWICZ Możliwości i granice wykorzystania doświadczeń historycznych polskiego modelu edukacji obronnej z lat 1919-1939
PIOTR KOŁAKOWSKI Marynarka wojenna III Rzeszy w świetle informacji polskiego wywiadu wojskowego
JACEK GOCLON Działalność Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego na stanowisku premiera rządu (13 X 1935-15 V 1936)
JANUSZ CZECHOWSKI Fińsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1917-1939 (do wojny zimowej) z perspektywy polskiej
ROMAN DROZD Problem własności byłej katedry greckokatolickiej w Przemyślu w latach 1946-1996

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
WOJCIECH KRASUCKI Sportowy pontiac na Helu – wspomnienia Eugeniusza Maciejewskiego z obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
JACEK GOCLON Marian M. Drozdowski, O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. Z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków-Warszawa 2018, ss. 306
MIECZYSŁAW SAMBORSKI Jeszcze raz o sotni Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki”. A. Bacic-Saliszewska, Struktura organizacyjna sotni UPA Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki” (1945-1947), „Scripta Historica” 2017, nr 23, s. 215-229
ALINA BACIC-SALISZEWSKA Kilka uwag do recenzji Mieczysława Samborskiego
SZYMON SMENTEK IV Słupski Festiwal Historyczny (10-12 maja 2018)
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski